پیروزی قاسمی و کریمی در دور نخست رقابت های ارمنستان

پیروزی قاسمی و کریمی در دور نخست رقابت های ارمنستان
کمیل قاسمی و علیرضا کریمی در مسابقات کشتی آزاد ارمنستان بر حریفان خود پیروز شدند.
۱۴:۴۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۶ تیر


پیروزی قاسمی و کریمی در دور نخست رقابت های ارمنستان

کمیل قاسمی و علیرضا کریمی در مسابقات کشتی آزاد ارمنستان بر حریفان خود پیروز شدند.
۱۴:۴۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۶ تیر


پیروزی قاسمی و کریمی در دور نخست رقابت های ارمنستان

نفت آموزش پرورش دولتی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author