پیروزی شیرین ایتالیا در خانه لیختن اشتاین

پیروزی شیرین ایتالیا در خانه لیختن اشتاین
تیم ملی ایتالیا در دیداری خارج از خانه مرحله مقدماتی جام جهانی 2018، مقابل ایختن اشتاین به پیروزی 4-0 دست پیدا کرد.

پیروزی شیرین ایتالیا در خانه لیختن اشتاین

تیم ملی ایتالیا در دیداری خارج از خانه مرحله مقدماتی جام جهانی 2018، مقابل ایختن اشتاین به پیروزی 4-0 دست پیدا کرد.
پیروزی شیرین ایتالیا در خانه لیختن اشتاین

oxin channel

label, , , , , , , , , , , ,

About the author