پیروزی شاگردان کی‌روش مقابل شیراک ارمنستان

پیروزی شاگردان کی‌روش مقابل شیراک ارمنستان
تیم ملی فوتبال ایران در دیداری تمرینی تیم شیراک ارمنستان را شکست داد.

پیروزی شاگردان کی‌روش مقابل شیراک ارمنستان

تیم ملی فوتبال ایران در دیداری تمرینی تیم شیراک ارمنستان را شکست داد.
پیروزی شاگردان کی‌روش مقابل شیراک ارمنستان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author