پیروزی دینامو زاگرب بدون کریمی و کرانچار

پیروزی دینامو زاگرب بدون کریمی و کرانچار
تیم دینامو زاگرب با کسب هفتمین پیروزی فصل به یک امتیازی تیم صدرنشین لیگ یک کرواسی رسید.

پیروزی دینامو زاگرب بدون کریمی و کرانچار

تیم دینامو زاگرب با کسب هفتمین پیروزی فصل به یک امتیازی تیم صدرنشین لیگ یک کرواسی رسید.
پیروزی دینامو زاگرب بدون کریمی و کرانچار

label, , , , , , , , , , , ,

About the author