پیروزی خانگی میلان برابر لاتزیو

پیروزی خانگی میلان برابر لاتزیو
میلان در دیداری خانگی موفق شد با نتیجه 2-0 لاتزیو را شکست بدهد.

پیروزی خانگی میلان برابر لاتزیو

میلان در دیداری خانگی موفق شد با نتیجه 2-0 لاتزیو را شکست بدهد.
پیروزی خانگی میلان برابر لاتزیو

label, , , , , , , , , , , ,

About the author