پیروزی خانگی دورتموند برابر فرایبورگ

پیروزی خانگی دورتموند برابر فرایبورگ
دورتموند در ادامه نتایج خوبش در هفته های اخیر، امشب توانست در دیداری خانگی، با نتیجه 3-1 فرایبورگ را شکست بدهد.

پیروزی خانگی دورتموند برابر فرایبورگ

دورتموند در ادامه نتایج خوبش در هفته های اخیر، امشب توانست در دیداری خانگی، با نتیجه 3-1 فرایبورگ را شکست بدهد.
پیروزی خانگی دورتموند برابر فرایبورگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author