پیروزی اسپانیا مقابل بوسنی در دیداری دوستانه

پیروزی اسپانیا مقابل بوسنی در دیداری دوستانه
اسپانیا موفق شد در دیداری دوستانه با نتیجه 3-1 از سد بوسنی عبور کند.

پیروزی اسپانیا مقابل بوسنی در دیداری دوستانه

اسپانیا موفق شد در دیداری دوستانه با نتیجه 3-1 از سد بوسنی عبور کند.
پیروزی اسپانیا مقابل بوسنی در دیداری دوستانه

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author