پیرلو: مسی بهترین بازیکن جهان است

پیرلو: مسی بهترین بازیکن جهان است
آندره پیرلو، ستاره سابق فوتبال ایتالیا مسی را بهترین بازیکن جهان دانست و از دلایل ترک میلان گفت.

پیرلو: مسی بهترین بازیکن جهان است

آندره پیرلو، ستاره سابق فوتبال ایتالیا مسی را بهترین بازیکن جهان دانست و از دلایل ترک میلان گفت.
پیرلو: مسی بهترین بازیکن جهان است

ارتقا اندروید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author