پیراهن امضا شده مسی برای کودک افغان(عکس)

مرتضی احمدی، کودک 5 ساله افغان، سرانجام به آرزویش رسید و پیراهن امضا شده مسی را دریافت ‏کرد.‏

خبر دانشجویی

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , ,

About the author