پیرآیقرچمن در پرتاب دیسک برنزی شد

پیرآیقرچمن در پرتاب دیسک برنزی شد
سجاد پیرآیقرچمن در مسابقات پرتاب دیسک قهرمانی ناشنوایان جهان صاحب مدال برنز شد.
۲۳:۵۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۹ تیر


پیرآیقرچمن در پرتاب دیسک برنزی شد

سجاد پیرآیقرچمن در مسابقات پرتاب دیسک قهرمانی ناشنوایان جهان صاحب مدال برنز شد.
۲۳:۵۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۹ تیر


پیرآیقرچمن در پرتاب دیسک برنزی شد

خرید vpn برای آیفون

گروه تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author