پیام کارلوس و تیم‌ملی ایران به جامعه پارالمپیک

پیام کارلوس و تیم‌ملی ایران به جامعه پارالمپیک
کارلوس کی‌روش به پیام تسلیت فیسبوکی اکتفا نکرد و رسما برای ضایعه تلخ درگذشت بهمن گلباد‌نژاد پیام تلسیت داد.

پیام کارلوس و تیم‌ملی ایران به جامعه پارالمپیک

کارلوس کی‌روش به پیام تسلیت فیسبوکی اکتفا نکرد و رسما برای ضایعه تلخ درگذشت بهمن گلباد‌نژاد پیام تلسیت داد.
پیام کارلوس و تیم‌ملی ایران به جامعه پارالمپیک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author