پیام مهدی رحمتی برای هواداران استقلال:شرمنده‌ام کردید

پیام مهدی رحمتی برای هواداران استقلال:شرمنده‌ام کردید
مهدی رحمتی با انتشار پیامی در صفحه شخصی ‍اش از همدردی هواداران و دوستانش تشکر کرد.

پیام مهدی رحمتی برای هواداران استقلال:شرمنده‌ام کردید

مهدی رحمتی با انتشار پیامی در صفحه شخصی ‍اش از همدردی هواداران و دوستانش تشکر کرد.
پیام مهدی رحمتی برای هواداران استقلال:شرمنده‌ام کردید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author