پیام رییس جمهور آرژانتین به مسی/ بمان!

پیام رییس جمهور آرژانتین به مسی/ بمان!
رئیس جمهور آرژانتین در تماس با لیونل مسی از او خواست به انتقادات گوش نکند و همچنان برای تیم ملی کشورش بازی کند.

پیام رییس جمهور آرژانتین به مسی/ بمان!

رئیس جمهور آرژانتین در تماس با لیونل مسی از او خواست به انتقادات گوش نکند و همچنان برای تیم ملی کشورش بازی کند.
پیام رییس جمهور آرژانتین به مسی/ بمان!

ganool review

label, , , , , , , , , , , ,

About the author