پیام تبریک جالب سید حسن خمینی به فوتسالیست‌ها/یادگار امام(ره)بدجوری عشق فوتبال است

پیام تبریک جالب سید حسن خمینی به فوتسالیست‌ها/یادگار امام(ره)بدجوری عشق فوتبال است
سیدحسن خمینی کسب سومی فوتسالیست‌ها در رقابت جام جهانی را تبریک گفت و از تجربیات خود در این زمینه گفت.

پیام تبریک جالب سید حسن خمینی به فوتسالیست‌ها/یادگار امام(ره)بدجوری عشق فوتبال است

سیدحسن خمینی کسب سومی فوتسالیست‌ها در رقابت جام جهانی را تبریک گفت و از تجربیات خود در این زمینه گفت.
پیام تبریک جالب سید حسن خمینی به فوتسالیست‌ها/یادگار امام(ره)بدجوری عشق فوتبال است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author