پژمان منتظری:بارندگی حریف اصلی ایران در مالزی است

پژمان منتظری:بارندگی حریف اصلی ایران در مالزی است
مدافع تیم‌ملی می‌گوید گینه نو آن تیمی نبود که انتظارش را داشتند.

پژمان منتظری:بارندگی حریف اصلی ایران در مالزی است

مدافع تیم‌ملی می‌گوید گینه نو آن تیمی نبود که انتظارش را داشتند.
پژمان منتظری:بارندگی حریف اصلی ایران در مالزی است

واتساپ جی بی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author