پژمان جمشیدی :رای می دهم ؛ظریف رای می دهم!

پژمان جمشیدی بازیکن اسبق تیم ملی و باشگاه پرسپولیس می گوید مردم برای تعیین سرنوشت کشور و برای 4 سال بهتر ، پای صندوق های رای بروند.

مد روز

ماشین های جدید

label, , , , , , , ,

About the author