پوچتینو: در حال حاضر سرمربی انگلیس نمی شوم

پوچتینو: در حال حاضر سرمربی انگلیس نمی شوم
مائورتسیو پوچتینو، سرمربی جوان تاتنهام تاکید کرد در حال حاضر تمایلی به قبول هدایت تیم ملی انگلیس ندارد.

پوچتینو: در حال حاضر سرمربی انگلیس نمی شوم

مائورتسیو پوچتینو، سرمربی جوان تاتنهام تاکید کرد در حال حاضر تمایلی به قبول هدایت تیم ملی انگلیس ندارد.
پوچتینو: در حال حاضر سرمربی انگلیس نمی شوم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author