پور علی گنجی از فردا در تمرین تیم ملی 

پور علی گنجی از فردا در تمرین تیم ملی 
مرتضی پور علی گنجی از فردا در تمرینات تیم ملی حاضر می شود. با توجه به شرایط فنی خوبی که او دارد طبیعی است در بازی با سوریه یکی از مردان اصلی کی روش باشد.

پور علی گنجی از فردا در تمرین تیم ملی 

مرتضی پور علی گنجی از فردا در تمرینات تیم ملی حاضر می شود. با توجه به شرایط فنی خوبی که او دارد طبیعی است در بازی با سوریه یکی از مردان اصلی کی روش باشد.
پور علی گنجی از فردا در تمرین تیم ملی 

label, , , , , , , , , , , ,

About the author