پورعلی گنجی:تیم ملی دو بازی مرگ و زندگی دارد/ بازیکنان ایران مرد روزهای سخت هستند

پورعلی گنجی:تیم ملی دو بازی مرگ و زندگی دارد/ بازیکنان ایران مرد روزهای سخت هستند
مرتضی پورعلی‌گنجی معتقد است بازیکنان ایران مرد روزهای سخت هستند و توان کسب 6 امتیاز در بازی با ازبکستان و کره را دارند.

پورعلی گنجی:تیم ملی دو بازی مرگ و زندگی دارد/ بازیکنان ایران مرد روزهای سخت هستند

مرتضی پورعلی‌گنجی معتقد است بازیکنان ایران مرد روزهای سخت هستند و توان کسب 6 امتیاز در بازی با ازبکستان و کره را دارند.
پورعلی گنجی:تیم ملی دو بازی مرگ و زندگی دارد/ بازیکنان ایران مرد روزهای سخت هستند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author