پودولسکی: من خرافاتی نیستم

پودولسکی: من خرافاتی نیستم
هافبک تیم ملی آلمان به تاثیر خرافات در موفقیتش باور ندارد.

پودولسکی: من خرافاتی نیستم

هافبک تیم ملی آلمان به تاثیر خرافات در موفقیتش باور ندارد.
پودولسکی: من خرافاتی نیستم

شهر خبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author