پنجمی ولی‌پور و سیزدهمی خاکی در 85 کیلوگرم

پنجمی ولی‌پور و سیزدهمی خاکی در 85 کیلوگرم
حرکت یکضرب رقابت‌های وزنه‌برداری دسته 85 کیلوگرم قهرمانی جوانان با کسب مقام پنجمی ولی‌پور و سیزدهمی خاکی به اتمام رسید و طلای یکضرب به لیو از چین برسد.

پنجمی ولی‌پور و سیزدهمی خاکی در 85 کیلوگرم

حرکت یکضرب رقابت‌های وزنه‌برداری دسته 85 کیلوگرم قهرمانی جوانان با کسب مقام پنجمی ولی‌پور و سیزدهمی خاکی به اتمام رسید و طلای یکضرب به لیو از چین برسد.
پنجمی ولی‌پور و سیزدهمی خاکی در 85 کیلوگرم

خرید جدیدترین vpn

عکس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author