پنجمین دوره بازی‌های ساحلی آسیایی/ ملی‌پوشان موی‌تای حریفان خود را شناختند

پنجمین دوره بازی‌های ساحلی آسیایی/ ملی‌پوشان موی‌تای حریفان خود را شناختند
تیم ملی‌موی تای اعزامی به بازی‌های ساحلی آسیایی روز گذشته در وزن کشی شرکت کرد و امروز در مراسم قرعه کشی حریفان خود را شناخت.

پنجمین دوره بازی‌های ساحلی آسیایی/ ملی‌پوشان موی‌تای حریفان خود را شناختند

تیم ملی‌موی تای اعزامی به بازی‌های ساحلی آسیایی روز گذشته در وزن کشی شرکت کرد و امروز در مراسم قرعه کشی حریفان خود را شناخت.
پنجمین دوره بازی‌های ساحلی آسیایی/ ملی‌پوشان موی‌تای حریفان خود را شناختند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author