پنالتی دیده نشده روی کریم بنزما(عکس)

پنالتی دیده نشده روی کریم بنزما(عکس)
در یک سوم پایانی دیدار رئال مادرید و ویارئال که نتیجه 1-1 بود، رئال مادرید برای زدن گل برتری حملات پردامنه ای روی دروازه میهمان خود تدارک دیده بود و در یک صحنه می توانست به پنالتی نیز دست یابد.

پنالتی دیده نشده روی کریم بنزما(عکس)

در یک سوم پایانی دیدار رئال مادرید و ویارئال که نتیجه 1-1 بود، رئال مادرید برای زدن گل برتری حملات پردامنه ای روی دروازه میهمان خود تدارک دیده بود و در یک صحنه می توانست به پنالتی نیز دست یابد.
پنالتی دیده نشده روی کریم بنزما(عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author