پلیس فتا: عربستان به سایت های ما حمله نکرده است

پلیس فتا: عربستان به سایت های ما حمله نکرده است
رئیس پلیس فتا اعلام کرد حملات اخیر به سایت های دولتی ایران کار شخصی هکرها بوده است و موضوع به مقامات عربستانی اعلام شد تا پیگیری کنند.
۱۴:۲۷ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۹ خرداد


پلیس فتا: عربستان به سایت های ما حمله نکرده است

رئیس پلیس فتا اعلام کرد حملات اخیر به سایت های دولتی ایران کار شخصی هکرها بوده است و موضوع به مقامات عربستانی اعلام شد تا پیگیری کنند.
۱۴:۲۷ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۹ خرداد


پلیس فتا: عربستان به سایت های ما حمله نکرده است

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author