پلیس برزیل مظنونین را دستگیر کرد/ دو همسفر بهداد سلیمی داعشی بودند ؟

پلیس برزیل مظنونین را دستگیر کرد/ دو همسفر بهداد سلیمی داعشی بودند ؟
پروازی که گروه سوم تیم ملی وزنه برداری را به سائوبولو رساند دو میهمان ویژه داشت که به محض فرود در فرودگاه طی عملیاتی پلیسی و امنیتی دستگیر و بازداشت شدند.

پلیس برزیل مظنونین را دستگیر کرد/ دو همسفر بهداد سلیمی داعشی بودند ؟

پروازی که گروه سوم تیم ملی وزنه برداری را به سائوبولو رساند دو میهمان ویژه داشت که به محض فرود در فرودگاه طی عملیاتی پلیسی و امنیتی دستگیر و بازداشت شدند.
پلیس برزیل مظنونین را دستگیر کرد/ دو همسفر بهداد سلیمی داعشی بودند ؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author