پلمب موسسات غیرمجاز اعزام دانشجو

پلمب موسسات غیرمجاز اعزام دانشجو
بروز برخی تخلفات و رعایت نکردن مقررات از جمله علل بسته شدن بسیاری از موسسات اعزام دانشجو به خارج در پنج سال گذشته بوده است .
۱۶:۰۴ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۳ شهریور


پلمب موسسات غیرمجاز اعزام دانشجو

بروز برخی تخلفات و رعایت نکردن مقررات از جمله علل بسته شدن بسیاری از موسسات اعزام دانشجو به خارج در پنج سال گذشته بوده است .
۱۶:۰۴ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۳ شهریور


پلمب موسسات غیرمجاز اعزام دانشجو

label, , , , , , , , , , , ,

About the author