پشت پرده رایی که قرار است کفاشیان به صندوق فیفا بیاندازد

رئیس فدراسیون فوتبال این بار خیلی شفاف اعلام کرده به شیخ سلمان رای می دهند.

اسکای نیوز

دانلود نرم افزار

label, , , , , , , , ,

About the author