پس رفت کیفی دو خوردو مونتاژی در ایران

کیفیت دو سواری تولیدی در دی ماه امسال با کاهش همراه بوده است.
۱۷:۴۲ – ۱۳۹۴ پنج شنبه ۶ اسفند


اخبار دنیای دیجیتال

شبکه خانگی

label, , , , , , , , ,

About the author