پس از توافق با مسئولان باشگاه/ فردین عابدینی از ماشین سازی جدا شد

پس از توافق با مسئولان باشگاه/ فردین عابدینی از ماشین سازی جدا شد
مدافع جدید ماشین سازی تبریز از این تیم جدا شد.

پس از توافق با مسئولان باشگاه/ فردین عابدینی از ماشین سازی جدا شد

مدافع جدید ماشین سازی تبریز از این تیم جدا شد.
پس از توافق با مسئولان باشگاه/ فردین عابدینی از ماشین سازی جدا شد

موبایل دوستان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author