پس از بازی هفته هشتم لیگ هلند/ جهانبخش، دوشنبه در آخرین تمرین تیم ملی

پس از بازی هفته هشتم لیگ هلند/ جهانبخش، دوشنبه در آخرین تمرین تیم ملی
ستاره ایرانی تیم آلکمار پس از دیدار امشب تیمش به تهران خواهد آمد تا در تمرین روز دوشنبه تیم ملی حضور پیدا کند.

پس از بازی هفته هشتم لیگ هلند/ جهانبخش، دوشنبه در آخرین تمرین تیم ملی

ستاره ایرانی تیم آلکمار پس از دیدار امشب تیمش به تهران خواهد آمد تا در تمرین روز دوشنبه تیم ملی حضور پیدا کند.
پس از بازی هفته هشتم لیگ هلند/ جهانبخش، دوشنبه در آخرین تمرین تیم ملی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author