پس از اظهارات مدیرعامل استقلال/ آجورلو با رفیعی قرار مذاکره گذاشت

پس از اظهارات مدیرعامل استقلال/ آجورلو با رفیعی قرار مذاکره گذاشت
مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی با هافبک تیمش قرار مذاکره مجدد گذاشت.

پس از اظهارات مدیرعامل استقلال/ آجورلو با رفیعی قرار مذاکره گذاشت

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی با هافبک تیمش قرار مذاکره مجدد گذاشت.
پس از اظهارات مدیرعامل استقلال/ آجورلو با رفیعی قرار مذاکره گذاشت

واتساپ جی بی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author