پسر تماشاگر مسابقه پدر!/ فلپس پنجمین حضورش را در المپیک تجربه می‌کند

پسر تماشاگر مسابقه پدر!/ فلپس پنجمین حضورش را در المپیک تجربه می‌کند
شناگر تیم ملی آمریکا در مسابقات انتخابی این کشور در ماده 200 پروانه در رده نخست قرار گرفت و به این ترتیب در ریو پنجمین حضورش را در المپیک تجربه خواهد کرد.

پسر تماشاگر مسابقه پدر!/ فلپس پنجمین حضورش را در المپیک تجربه می‌کند

شناگر تیم ملی آمریکا در مسابقات انتخابی این کشور در ماده 200 پروانه در رده نخست قرار گرفت و به این ترتیب در ریو پنجمین حضورش را در المپیک تجربه خواهد کرد.
پسر تماشاگر مسابقه پدر!/ فلپس پنجمین حضورش را در المپیک تجربه می‌کند

خرید vpn kerio

مجله اینترنتی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author