پرچم ایران نیمه برافراشته/ مراسم اختتامیه با یک دقیقه سکوت برگزار می‌شود

پرچم ایران نیمه برافراشته/ مراسم اختتامیه با یک دقیقه سکوت برگزار می‌شود
در پی درگذشت بهمن گلبارنژاد مراسم اختتامیه پارالمپیک با یک دقیقه سکوت برگزار می‌شود.

پرچم ایران نیمه برافراشته/ مراسم اختتامیه با یک دقیقه سکوت برگزار می‌شود

در پی درگذشت بهمن گلبارنژاد مراسم اختتامیه پارالمپیک با یک دقیقه سکوت برگزار می‌شود.
پرچم ایران نیمه برافراشته/ مراسم اختتامیه با یک دقیقه سکوت برگزار می‌شود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author