پرسپولیس بدون طارمی و رضاییان چگونه به میدان می رود؟

پرسپولیس بدون طارمی و رضاییان چگونه به میدان می رود؟
با جدایی رامین رضاییان و مهدی طارمی از پرسپولیس کار این تیم برای فصل بعد سخت شده است.

پرسپولیس بدون طارمی و رضاییان چگونه به میدان می رود؟

با جدایی رامین رضاییان و مهدی طارمی از پرسپولیس کار این تیم برای فصل بعد سخت شده است.
پرسپولیس بدون طارمی و رضاییان چگونه به میدان می رود؟

روزنامه ایران

label, , , , , , , , , , , ,

About the author