پرسپولیس باز هم دست نیاز به سوی هواداران دراز کرد/ پول بدهید تا از تیم امتیاز کسر نکنند!

مدیران باشگاه پرسپولیس یک بار دیگر از هواداران خواستند تا به این تیم کمک مالی کنند.

اخبار دنیای تکنولوژی

هنر

label, , , , , , , , ,

About the author