پرسپولیس از رامین رضاییان شکایت می کند

پرسپولیس از رامین رضاییان شکایت می کند
رامین رضاییان مدافع ملی پوش پرسپولیس این روزها در تمرینات این تیم شرکت نمی کند.

پرسپولیس از رامین رضاییان شکایت می کند

رامین رضاییان مدافع ملی پوش پرسپولیس این روزها در تمرینات این تیم شرکت نمی کند.
پرسپولیس از رامین رضاییان شکایت می کند

مد روز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author