پرسپولیسی‌ها عادل را متهم می‌کنند/ برنامه 90 تاکتیک‌های سرخپوشان را لو می‌دهد

پرسپولیسی‌ها عادل را متهم می‌کنند/ برنامه 90 تاکتیک‌های سرخپوشان را لو می‌دهد
هواداران پرسپولیس از دست عادل فردوسی‌پو شاکی هستند.

پرسپولیسی‌ها عادل را متهم می‌کنند/ برنامه 90 تاکتیک‌های سرخپوشان را لو می‌دهد

هواداران پرسپولیس از دست عادل فردوسی‌پو شاکی هستند.
پرسپولیسی‌ها عادل را متهم می‌کنند/ برنامه 90 تاکتیک‌های سرخپوشان را لو می‌دهد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author