پرسپولیسى ها فردا یک جلسه تمرین می‌کنند

پرسپولیسى ها فردا یک جلسه تمرین می‌کنند
شاگردان برانکو فردا یک جلسه تمرینى را پشت سر خواهند گذاشت.

پرسپولیسى ها فردا یک جلسه تمرین می‌کنند

شاگردان برانکو فردا یک جلسه تمرینى را پشت سر خواهند گذاشت.
پرسپولیسى ها فردا یک جلسه تمرین می‌کنند

کانال تلگرام اکسین چنل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author