پرتغال 1 – 0 کرواسی / رستگاری در آخرین دقایق / کرواسی اسیر بی عدالتی فوتبال شد

پرتغال 1 – 0 کرواسی / رستگاری در آخرین دقایق / کرواسی اسیر بی عدالتی فوتبال شد
تیم ملی پرتغال به جمع 8 تیم برتر یورو 2016 رسید.

پرتغال 1 – 0 کرواسی / رستگاری در آخرین دقایق / کرواسی اسیر بی عدالتی فوتبال شد

تیم ملی پرتغال به جمع 8 تیم برتر یورو 2016 رسید.
پرتغال 1 – 0 کرواسی / رستگاری در آخرین دقایق / کرواسی اسیر بی عدالتی فوتبال شد

مدرسه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author