پرتغال حریف ایران در رده‌بندی جام جهانی

پرتغال حریف ایران در رده‌بندی جام جهانی
با شکست پرتغال در دیدار نیمه نهایی مقابل آرژانتین، این تیم حریف ایران در بازی رده‌بندی شد.

پرتغال حریف ایران در رده‌بندی جام جهانی

با شکست پرتغال در دیدار نیمه نهایی مقابل آرژانتین، این تیم حریف ایران در بازی رده‌بندی شد.
پرتغال حریف ایران در رده‌بندی جام جهانی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author