پرتاب دومین آزمایشگاه فضایی تیانگونک ۲ از چین به فضا

پرتاب دومین آزمایشگاه فضایی تیانگونک ۲ از چین به فضا
سازمان فضایی چین موشک لانگ مارچ ۲F را با موفقیت پرتاب کرد.
۱۸:۳۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۵ شهریور


پرتاب دومین آزمایشگاه فضایی تیانگونک ۲ از چین به فضا

سازمان فضایی چین موشک لانگ مارچ ۲F را با موفقیت پرتاب کرد.
۱۸:۳۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۵ شهریور


پرتاب دومین آزمایشگاه فضایی تیانگونک ۲ از چین به فضا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author