پدیده جدید استقلال در لیست انتظار کارلوس کی روش؟

پدیده جدید استقلال در لیست انتظار کارلوس کی روش؟
اسماعیلی به احتمال فراوان در لیست بعدی تیم ملی نخواهد بود.

پدیده جدید استقلال در لیست انتظار کارلوس کی روش؟

اسماعیلی به احتمال فراوان در لیست بعدی تیم ملی نخواهد بود.
پدیده جدید استقلال در لیست انتظار کارلوس کی روش؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author