پایان کار کاروان پارالمپیک ایران در ریو با 24 مدال/ ساره تاریخ ساز و بهمن ماندگار شد

پایان کار کاروان پارالمپیک ایران در ریو با 24 مدال/ ساره تاریخ ساز و بهمن ماندگار شد
کاروان پارالمپیک ایران در بازی های ریو 2016 با کسب 8 مدال طلا، 9 نقره و 7 برنز پانزدهم شد.

پایان کار کاروان پارالمپیک ایران در ریو با 24 مدال/ ساره تاریخ ساز و بهمن ماندگار شد

کاروان پارالمپیک ایران در بازی های ریو 2016 با کسب 8 مدال طلا، 9 نقره و 7 برنز پانزدهم شد.
پایان کار کاروان پارالمپیک ایران در ریو با 24 مدال/ ساره تاریخ ساز و بهمن ماندگار شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author