پایان کار اشکان با العربی / خمینز رسما جانشین دژاگه شد

پایان کار اشکان با العربی / خمینز رسما جانشین دژاگه شد
باشگاه العربی  اعلام کرد ملی پوش ایرانی خود به صورت رسمی از جمع آنها جدا شده و یک هافبک فلسطینی- شیلیایی به جای او در فهرست فصل جدید جای گرفته است.

پایان کار اشکان با العربی / خمینز رسما جانشین دژاگه شد

باشگاه العربی  اعلام کرد ملی پوش ایرانی خود به صورت رسمی از جمع آنها جدا شده و یک هافبک فلسطینی- شیلیایی به جای او در فهرست فصل جدید جای گرفته است.
پایان کار اشکان با العربی / خمینز رسما جانشین دژاگه شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author