پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست گشایش یافت

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست با هدف معرفی آخرین دستاوردهای زیست محیطی در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران آغاز به کار کرد.
۱۲:۳۱ – ۱۳۹۴ دوشنبه ۱۰ اسفند


آهنگ جدید

استخدام ایران

label, , , , , , , , ,

About the author