پاشازاده، رکورددار صعود به لیگ یک

پاشازاده، رکورددار صعود به لیگ یک
سرمربی تیم پارس جم با صعود تیمش به لیگ دسته اول رکورددار شد.

پاشازاده، رکورددار صعود به لیگ یک

سرمربی تیم پارس جم با صعود تیمش به لیگ دسته اول رکورددار شد.
پاشازاده، رکورددار صعود به لیگ یک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author