پاس گل سردار آزمون در لیگ قهرمانان اروپا/بایرن به اتلتیکو باخت، بارسا بدون مسی باز هم برد

پاس گل سردار آزمون در لیگ قهرمانان اروپا/بایرن به اتلتیکو باخت، بارسا بدون مسی باز هم برد
سردار آزمون امشب موفق شد سازنده یکی از گل های روستوف مقابل آیندهوون هلند باشد.

پاس گل سردار آزمون در لیگ قهرمانان اروپا/بایرن به اتلتیکو باخت، بارسا بدون مسی باز هم برد

سردار آزمون امشب موفق شد سازنده یکی از گل های روستوف مقابل آیندهوون هلند باشد.
پاس گل سردار آزمون در لیگ قهرمانان اروپا/بایرن به اتلتیکو باخت، بارسا بدون مسی باز هم برد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author