پاسخ قاطع وزارت ورزش به عربستانی‌ها

پاسخ قاطع وزارت ورزش به عربستانی‌ها
وزارت ورزش و جوانان در پاسخ به ادعاهای عربستان درباره لباس کاروان پارالمپیک ایران، سعودی ها را از هرگونه تلاش برای تحریف نام “خلیج فارس” برحذر داشت.
۱۹:۳۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۷ شهریور


پاسخ قاطع وزارت ورزش به عربستانی‌ها

وزارت ورزش و جوانان در پاسخ به ادعاهای عربستان درباره لباس کاروان پارالمپیک ایران، سعودی ها را از هرگونه تلاش برای تحریف نام “خلیج فارس” برحذر داشت.
۱۹:۳۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۷ شهریور


پاسخ قاطع وزارت ورزش به عربستانی‌ها

label, , , , , , , , , , , ,

About the author