ویژه های هفته/ حامی پشت صحنه روحانی

ویژه های هفته/ حامی پشت صحنه روحانی
دو سیاست و اقدام بی نتیجه/ غفلت دستگاه های نظارتی/ فیش های دردسر ساز/ شورای گفتگو تشکیل نمی شود/ کنترل تورم اما مردم آن را حس نمی کنند/ شاید وقتی دیگر/ برخورد قاطع می کنیم/ به روحانی رای دادم اما… از جمله موضوعاتی است که در ویژه های هفته ۱۰تیر به آن اشاره شده است.
۲۱:۲۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۰ تیر


ویژه های هفته/ حامی پشت صحنه روحانی

دو سیاست و اقدام بی نتیجه/ غفلت دستگاه های نظارتی/ فیش های دردسر ساز/ شورای گفتگو تشکیل نمی شود/ کنترل تورم اما مردم آن را حس نمی کنند/ شاید وقتی دیگر/ برخورد قاطع می کنیم/ به روحانی رای دادم اما… از جمله موضوعاتی است که در ویژه های هفته ۱۰تیر به آن اشاره شده است.
۲۱:۲۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۰ تیر


ویژه های هفته/ حامی پشت صحنه روحانی

خرید vpn جدید

شبکه خانگی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author