ویژه های هفته/ از افزیش سقف بیمه بدون کروکی تا اختلاف نظرها درباره قانون پیش فروش ساختمان

ویژه های هفته/ از افزیش سقف بیمه بدون کروکی تا اختلاف نظرها درباره قانون پیش فروش ساختمان
افزایش ۲/۵ درصدی سقف بیمه بدون کروکی/ ضرورت بازنگری بیمه شخص ثالث/ تاکید بر ناکارآمدی آیین نامه بیمه مرکزی/ قانون پیش فروش ساختمان شفاف نیست و… از جمله ویژه های ۲۵ شهریور ۹۵ است.
۲۰:۴۳ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۵ شهریور


ویژه های هفته/ از افزیش سقف بیمه بدون کروکی تا اختلاف نظرها درباره قانون پیش فروش ساختمان

افزایش ۲/۵ درصدی سقف بیمه بدون کروکی/ ضرورت بازنگری بیمه شخص ثالث/ تاکید بر ناکارآمدی آیین نامه بیمه مرکزی/ قانون پیش فروش ساختمان شفاف نیست و… از جمله ویژه های ۲۵ شهریور ۹۵ است.
۲۰:۴۳ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۵ شهریور


ویژه های هفته/ از افزیش سقف بیمه بدون کروکی تا اختلاف نظرها درباره قانون پیش فروش ساختمان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author